Introduction Wprowadzenie

ForSmartPeopleBlog

Welcome on the page ForSmartPeropleBlog.

The name seems to be clear but I think it is always good to explain amd eliminate misunderstanding.

Nowadays it is so often to call someone smart only because of repeating mainstream views. I think that wisdom is not the same as political correctness which often enough use people’s fear, emotions against them. In the other hand being smart doesn’t mean rejection of rules and ethics. It’s not true that everybody lies. Truth really exist, smart person must find it.

I hope my articles will be interesting and useful, I live in Poland –  beautiful country having extremely complicated, sometimes tragic history so I know a lot about propaganda, manipulations, making society dumb  and consequences of them.

Witam na stronie ForSmartPeopleBlog.

Nazwa wydaje się jasna ale uważam że zawsze dobrze jest doprecyzować by uniknąć nieporozumień.

W dzisiejszych czasach często nazywa się kogoś mądrym wyłącznie ze względu na powtarzanie „ogólnie przyjętych” poglądów. Dla mnie mądrość nie jest tym samym co poprawność polityczna, wykorzystująca ludzki lęk, emocje przeciwko nim. Z drugiej strony bycie mądrym nie oznacza odrzucenia wszelkich zasad, etyki. Nieprawdą jest że wszyscy kłamią. Prawda istnieje i mądry człowiek musi ją odkryć.

Mam nadzieję że moje artykuły będą interesujące i użyteczne, mieszkam w Polsce – pięknym kraju ze skomplikowaną, momentami tragiczną historią i wiem sporo na temat propagandy, manipulacji, ogłupiania społeczeństwa oraz ich konsekwencji.

cropped-dsc_0244-kopia.jpg

Advertisements