Why Poland doesn’t want “refugees”? Dlaczego Polska nie chce “uchodźców”?

 1. Terrorist attempt in Paris.
 2. Terrorist attempt in Brussels.
 3. Terrorist attempt in Berlin (death of polish driver Łukasz Urban).
 4. Terrorist attempt in London.
 5. Terrorist attempt in  Stockholm.
 6. Poland doesn’t like when Germany tells us what we have to do.

 7. We prefer Jesus than Muhammad.

 

 1. Zamach terrorystyczny w Paryżu.
 2. Zamach terrorystyczny w Brukseli.
 3. Zamach terrorystyczny w Berlinie (śmierć polskiego kierowcy Łukasza Urbana).
 4. Zamach terrorystyczny w Londynie.
 5. Zamach terrorystyczny w Sztokholmie.
 6. Polska nie lubi gdy Niemcy mówią nam, co mamy robić.

 7. Wolimy Jezusa od Mahometa.

Advertisements